Методичні поради щодо участі в обласному конкурсі інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села СБК та сільських клубів Луганської області

Обласний конкурс інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області (далі – Конкурс) проводиться в селах та селищах Луганської області з 18 грудня 2019 р по 2 березня 2020 року в два етапи.

 

Мета конкурсу: виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду інноваційної роботи сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області.

Завдання конкурсу:

обмін досвідом серед працівників сфери культури Луганської області;

поширення кращого досвіду роботи сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області;

удосконалення рівня культурного обслуговування населення у сільській місцевості Луганської області;

сприяння реалізації інновацій, спрямованих на духовне відродження села з урахуванням традицій, звичаїв, обрядів, самобутності та особливостей територіальної громади;

надання можливості сільським будинкам культури та сільським клубам Луганської області презентувати новітні моделі дозвіллєвої діяльності, оригінальні траєкторії розвитку, що відповідають сучасним вимогам та запитам населення.

Умови й порядок проведення.

У Конкурсі беруть участь: сільські будинки культури та сільські клуби Луганської області, яких представляють їх керівники (далі – учасники).

Конкурс проводиться у 2 етапи:

1 етап: з 18 грудня 2019 року по 01 березня 2020 року – реєстрація учасників Конкурсу, прийняття Оргкомітетом інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області, попередня перевірка конкурсних матеріалів на відповідність Положенню конкурсу інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області.

З метою забезпечення належної організації та проведення 1 етапу Конкурсу, методичним структурам районів та об’єднаних територіальних громад області рекомендовано:

 • розробити план проведення заходів з відбору кращих інноваційних проєктів сільських будинків культури та сільських клубів свого району, об’єднаної територіальної громади;
 • провести заходи з визначення претендентів для участі у 2 турі Конкурсу;
 • провести методичні консультації щодо розробки та складання матеріалів для участі у Конкурсі з урахуванням Положення про обласний конкурс інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області;
 • надати необхідну практичну допомогу клубним працівникам щодо впорядкування і систематизації конкурсних матеріалів та подання їх на розгляд організаційного комітету Конкурсу;
 • узагальнити кращий досвід з втілення інноваційних проектів та підготувати видання методичних матеріалів, буклетів тощо.

Номінації Конкурсу:

«Культура і туризм» – подаються реалізовані проєкти у сфері туризму, спрямовані на розвиток туристичного потенціалу території Луганської області, формування і просування її культурного бренду та позитивного іміджу.

Дана номінація може охоплювати наступні теми:

 • розвиток подієвого, спортивного, дитячого, молодіжного, ділового та інших видів туризму;
 • створення туристичних маршрутів;
 • створення туристичних продуктів;
 • поліпшення туристичної привабливості, національних, природних та культурно-історичних визначних місць;
 • створення етнографічних, туристичних, краєзнавчих центрів (осередків);
 • запровадження громадянської просвіти, щодо важливості розвитку туризму;
 • формування і поширення інформації про туристичні ресурси;
 • розробка презентаційних матеріалів про туристичну привабливість (буклети, книжки, інформаційні довідники тощо);
 • проведення інформаційних заходів та рекламних кампаній про туристичну привабливість та можливості територій;
 • заходи різного напрямку, що залучають до сільської місцевості туристів, сприяють розвитку внутрішнього туризму, популяризують історію громади чи її сіл, архітектурні пам’ятки та інше;
 • налагодження зв’язків та партнерств у галузі туризму з метою обміну досвідом, розвитку спільних продуктів, тощо.

«Культурне середовище» – подаються проєкти, спрямовані на покращення культурного та соціального середовища території Луганської області, формування нових культурних продуктів, підтримку творчих ініціатив та підвищення культурного рівня населення.

Дана номінація може охоплювати наступні теми:

 • популяризація різних напрямків мистецтва, розвиток культурного діалогу;
 • соціально-культурні проєкти, що є ініціативою громади;
 • популяризація та підтримка національно-етнічних культур;
 • збереження та популяризація традицій, історії і культурної спадщини територій;
 • висвітлення та популяризація діяльності громадських організацій та ініціатив;
 • креативні форми роботи, комунікативні майданчики, продуктивна взаємодія активних мешканців громади; 
 • платформи громадського простору для проведення зустрічей, організації заходів, створення культурного продукту;
 • культурно-просвітницькі зони, як чинники підвищення рівня культурної обізнаності мешканців громади, тощо.

«Культура та суспільство» – подаються проєкти, спрямовані на соціальну адаптацію незахищених верств населення (осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, вихованців дитячих будинків та інтернатів, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей, безробітних осіб) засобами культури.

Дана номінація може охоплювати наступні теми:

 • реабілітація і соціальна адаптація незахищених верств населення засобами культури;
 • вільний доступ до культурних послуг людей з інвалідністю;
 • інклюзивні культурні ініціативи та мистецькі заходи;
 • привернення уваги до проблем уразливих та незахищених верств населення та залучення цих категорій людей до культурного життя громади, популяризація їх соціально активної позиції;
 • створення інтерактивного простору для розвитку та використання уразливими та незахищеними верствами населення свого творчого, художнього та інтелектуального потенціалу, тощо.

«Культура і молодь» – подаються проєкти, спрямовані на підвищення рівня участі молоді у соціокультурному житті громади, підвищення її громадянської активності, формування здорового способу життя.

Дана номінація може охоплювати наступні теми:

 • молодіжне культурне співробітництво, міжкультурний діалог;
 • молодіжні ініціативи, створення умов для спілкування, проведення змістовного дозвілля, неформальної освіти та профорієнтаційної роботи, залучення молоді до участі у громадському житті;
 • створення молодіжних центрів, арт-просторів, громадських майданчиків;
 • Інтернет-простір для молоді;
 • реалізація творчого потенціалу і талантів молоді із використанням неформальних та інформальних навчальних методів; корисного і раціонального дозвілля;
 • громадянська освіта та молодь;
 • молодіжний волонтерський рух, лідерство, партнерство тощо.

Звертаємо вашу увагу, що на конкурс подаються виключно реалізовані проекти. 

 2 етап: з 02 березня 2020 року по 1 квітня 2020 року – оцінювання проєктів журі Конкурсу, визначення та нагородження переможців.

Для участі у Конкурсі подаються:

 • анкета-заявка про участь у Конкурсі;
 • паспорт проєкту конкурсу;
 • проєкт в довільній формі (не менше ніж 5 сторінок друкованого тексту), який повинен містити:
 • скорочене резюме проєкту (1-2 аркуші);
 • опис проєкту, який включає: мету, завдання та актуальність проєкту; аналіз ситуації, постановку проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт;
 • ідею проєкту (яка вирішує зазначену проблему);
 • інформацію про проєктну команду, організації-виконавці, партнерів та цільову аудиторію;
 • опис продукту або послуг, що надаються користувачу в рамках проєкту;
 • опис етапів діяльності з реалізації проєкту;
 • опис ресурсної бази проєкту (люди, знання, технології, фінанси, матеріально-технічна база, інформаційні ресурси, культурна спадщина);
 • Бюджет проєкту із зазначенням джерел фінансування, розмірів витрат;
 • результати проекту (оцінка ефективності та результативності проєкту в кількісних та якісних показниках, у тому числі, охоплення населення, яке залучене до реалізації проєкту);
 • кількість глядачів (за умови наявності глядацької аудиторії).

Проєкт може супроводжуватись аудіо- та відеоматеріалами, сценаріями, електронними презентаціями, друкованою продукцією, копіями публікацій в засобах масової інформації, копіями сертифікатів, посвідчень, дипломів та іншими матеріалами, що обґрунтовують відповідність проєкту критеріям, встановленим Положенням Конкурсу.

Критерії оцінювання:

 • цілісність і логіка будови проєкту: відповідність мети, завдань та заходів, передбачених проєктом, проблемі, що вирішується, послідовність дій при реалізації проєкту;
 • соціальна важливість проєкту: актуальність проблеми, що вирішується проєктом, змістовність її аналізу, причин та наслідків; можливість подальшого використання проєкту, за умови збереження його актуальності;
 • інноваційний характер: оригінальність та креативність проєктного задуму;
 • раціональність проєкту: ефективність і доцільність використання наявного потенціалу, інтелектуальних та матеріальних ресурсів, розширення ресурсної бази проєкту;
 • партнерський характер проєкту: партнерство з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, комерційними та некомерційними організаціями, волонтерами Луганської області з метою залучення адміністративних, фінансових, матеріальних, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів;
 • методичний рівень: методичні розробки, навчальні, методичні програми (за наявності);
 • охоплення населення: обсяг населення, що долучається до реалізації проекту (відношення кількості учасників, організаторів і глядачів до кількості цільової групи території, на якій реалізується проєкт);
 • інформаційний супровід: висвітлення процесу та результатів реалізації проекту в засобах масової інформації Луганської області; наявність позитивних відгуків цільової аудиторії проєкту.

Документи для участі у Конкурсі готуються з дотриманням законодавства про державну мову, подаються в друкованому та електронному вигляді особисто або поштою Луганському обласному центру народної творчості за адресою: 93404, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 26, та на електронну адресу: 02215302@mail.gov.ua

 

Пошук

Розповісти друзям

Через соціальні мережі


Підписка

Підпишись та отримуй найсвіжіші новини

Ім'я Email: