Положення затвердження штатних розписів

Оригінал тексту та додатки можна подивитись на офіційному порталі Верховної Ради України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
12.03.2014  № 142

ПОРЯДОК
формування та подання на затвердження штатних розписів та змін до штатних розписів підприємств, установ, організацій, що фінансуються з Державного бюджету України та належать до сфери управління Міністерства культури України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування та подання на затвердження штатних розписів та змін до штатних розписів підприємств, установ, організацій, що фінансуються з Державного бюджету України та належать до сфери управління Міністерства культури України (далі - заклади культури).

1.2. Штатні розписи закладів культури затверджуються:

- щороку на новий бюджетний рік;

- у разі зміни протягом року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду;

- у разі затвердження нової структури (з дати введення структури в дію).

1.3. Міністерство затверджує щорічні штатні розписи після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та/або набрання чинності наказом, розробленим відповідно до нормативно-правового акту, що регулює зміни розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

1.4. Зміни до штатних розписів затверджуються у разі:

- зміни протягом року розміру мінімальної заробітної плати, передбаченої Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік;

- змін в організаційній структурі закладу культури (внесення змін в структуру закладу);

- зміни тарифних розрядів або додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів;

- зміни найменувань посад та/або структурних підрозділів;

- зміни розмірів доплат і надбавок;

- звільнення або прийняття працівників (в частині зміни тарифних розрядів, додаткових коефіцієнтів підвищення, розмірів посадових окладів, доплат і надбавок) тощо.

1.5. У разі, якщо вимагається затвердити штатний розпис та зміни до штатного розпису, які вводяться в дію з однієї дати, на затвердження подається штатний розпис, який включає відповідні зміни.

1.6. Штатні розписи та зміни до штатних розписів затверджуються відповідним наказом Міністерства культури України за підписом заступника Міністра культури України - керівника апарату або особи, яка виконує його обов’язки.

1.7. У разі невідповідності штатних розписів або змін до штатних розписів нормам чинного законодавства та/або вимогам цього Порядку вони повертаються на доопрацювання в офіційному порядку із обґрунтуванням причин повернення.

II. Порядок формування штатних розписів та змін до штатних розписів закладів культури

2.1. Штатні розписи закладів культури складаються за формою згідно з Додатком до цього Порядку та містять такі відомості:

- найменування структурного підрозділу;

- перелік посад;

- кількість штатних одиниць;

- тарифний розряд;

- розмір додаткового коефіцієнту підвищення посадових окладів (якщо встановлюється);

- розмір посадового окладу;

- назви та розміри надбавок та доплат, передбачених законодавством, що мають постійний характер;

- місячний фонд заробітної плати;

- річний фонд заробітної плати;

- примітки.

Зміни до штатного розпису складаються за формою, аналогічною формі штатного розпису, та містять ті самі відомості, за винятком річного фонду заробітної плати.

2.2. При формуванні штатних розписів керівники закладів культури зобов’язані враховувати видатки на оплату праці, затверджені в кошторисі, та вживати вичерпних заходів щодо приведення показників штатного розпису у відповідність до затвердженого фонду оплати праці та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228.

2.3. До штатного розпису та змін до штатного розпису назви посад вносяться у відповідності із Класифікатором професій.

У назвах посад можуть застосовуватись похідні слова, визначені Класифікатором професій.

Назви посад можуть бути розширені термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності.

2.4. Щодо посад, для яких передбачається утримання неповної одиниці, встановлюється відповідна частка штатної одиниці.

2.5. Додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів встановлюються працівникам тих закладів культури, для яких застосування таких коефіцієнтів передбачено законодавством.

Розміри додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів встановлюються в межах, визначених законодавством, та залежать від фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах на відповідний рік.

2.6. У примітці - напроти посади, яка затверджуються на неповний рік, - зазначається кількість місяців, на яку затверджено цю посаду, або інші відомості.

2.7. Штатні розписи та зміни до штатних розписів підписує керівник закладу культури та головний бухгалтер (начальник фінансового або планово-економічного відділу) або особи, які виконують їх обов’язки, про що надається відповідна інформація (копія наказу про покладання обов’язків, довідка тощо).

ІІІ. Порядок та терміни подання на затвердження штатних розписів закладів культури

3.1. Штатні розписи та зміни до штатних розписів подаються до відділу документального забезпечення та контролю управління справами Міністерства (Наруцький В.В.) у трьох примірниках разом із супровідним листом.

Супровідний лист повинен містити наступну інформацію:

- причини подання на затвердження штатного розпису або змін до штатного розпису;

- посилання на нормативний акт, відповідно до якого підготовлено штатний розпис або зміни до штатного розпису;

- фонд оплати праці, що пропонується до затвердження;

- обґрунтування проведених у штатних розписах або змінах до штатних розписів змін тощо.

3.2. Річні штатні розписи подаються у тижневий термін з моменту прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та нормативно-правового акту, який регулює зміни розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

3.3. Якщо нормативно-правовими актами передбачено декілька етапів зміни розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду протягом року, то штатні розписи подаються не пізніше, ніж у двотижневий термін до моменту введення їх у дію.

3.4. Зміни до штатних розписів подаються на затвердження до Міністерства не пізніше, ніж у двотижневий термін до введення їх у дію.

3.5. У разі, якщо внесення змін до штатних розписів пов’язані із істотними змінами в організації виробництва і праці, такі зміни подаються на затвердження до Міністерства за 2 місяці з урахуванням терміну, зазначеного в пункті 3.4 цього Порядку.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпеченняВ.В. Жук


 


 

Додаток
до Порядку формування та подання
на затвердження штатних розписів
та змін до штатних розписів підприємств,
установ, організацій, що фінансуються
з Державного бюджету України
та належать до сфери управління
Міністерства культури України

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості ________ штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати
__________________________ гривень
                       (прописом)

_______________________________________
                    (посада керівника Міністерства)

_______________________________________
              (підпис)                           (ініціали і прізвище)

_______________________________________
                               (число, місяць, рік)

М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
на ______ рік (або вводиться в дію з _____)

________________________________________________________________
(назва закладу)

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних одиниць

Тарифний розряд

Додатковий коефіцієнт підвищення посад. окл. (якщо встановлюється)

Посадовий оклад, грн.

Надбавки % / грн.

Доплати % / грн.

Місячний фонд заробітної плати, грн.

Річний фонд заробітної плати, грн.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер
(начальник фінансового
або планово-економічного відділу)__________
(підпис)__________________________
(ініціали і прізвище)

М.П.

 

Пошук

Розповісти друзям

Через соціальні мережі


Підписка

Підпишись та отримуй найсвіжіші новини

Ім'я Email:

Календар подій

Липень 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1