Положення про обласний огляд-конкурс майстрів мистецтв та аматорів народної творчості Луганської області «Луганщина – світанок України»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

у Головному територіальному

управлінні юстиції

у Луганській області

24 січня 2017 року

Наказ № 5/1605

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний огляд-конкурс майстрів мистецтв та

аматорів народної творчості Луганської області

«Луганщина – світанок України»

 

I. Загальні положення

 

1.1. Обласний огляд-конкурс майстрів мистецтв та аматорів народної творчості Луганської області «Луганщина – світанок України» (далі – Огляд-конкурс), проводиться з метою розвитку, збереження та популяризації української народної культури, збереження самобутності українського народу, його національної спадщини, розвитку аматорського та декоративно-ужиткового мистецтва, культурного потенціалу міст та районів Луганської області, поліпшення взаємодії закладів культури з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Огляд-конкурс є підведенням підсумків роботи творчих самодіяльних колективів міст та районів Луганської області за два роки.

 

1.2. Організаторами Огляду-конкурсу виступають:

Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації;

Луганський обласний центр народної творчості;

районні державні адміністрації та виконавчі органи міських рад.

 

1.3. Завданнями Огляду-конкурсу є:

розвиток усіх видів і жанрів аматорського мистецтва, традиційної народної та сучасної культури;

популяризація засобами мистецтва творів, які складають світову класичну спадщину, а також кращих зразків сучасного мистецтва та фольклору;

поповнення репертуару аматорських колективів творами про визначні історичні події та самобутні традиції області;

підвищення рівня виконавської майстерності, виховання художнього смаку аматорських колективів;

сприяння розвитку української мови і культури;

формування, за допомогою впливу аматорського мистецтва, почуття національної гідності, відповідальності українців за розвиток своєї культури, мови;

пошук нових яскравих, самобутніх колективів та талановитих виконавців;

виявлення творчого потенціалу колективів та виконавців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва закладів культури області;

формування високих художніх потреб населення;

розповсюдження та узагальнення передового досвіду роботи кращих  творчих колективів області;

вдосконалення форм та методів культурно-просвітницької роботи та розширення творчого спілкування.

 

1.4. Інформація про проведення Огляду-конкурсу розміщується у засобах масової інформації (через мережу Інтернет та шляхом залучення представників преси, телерадіокомпаній, інформаційних служб, інших організацій будь-якої форми власності з правом висвітлення подій).

 

1.5. Обробка персональних даних учасників Огляду-конкурсу здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Організація та порядок проведення Огляду-конкурсу

 

2.1. Огляд-конкурс проводиться один раз на два роки в період з лютого по листопад.  

 

2.2. У рік проведення Огляду-конкурсу наказом управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації затверджується склад Організаційного комітету Огляду-конкурсу (далі – Оргкомітет), склад журі Огляду-конкурсу (далі – Журі), кошторис та графік проведення Огляду-конкурсу.  

 

2.3. До складу Оргкомітету входять представники обласної державної адміністрації, спеціалісти управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, Луганського обласного центру народної творчості, професійні митці у галузі культури і мистецтв, представники районних державних адміністрацій області, районних та міських рад (не менше 7 осіб).  

2.4. Оргкомітет затверджує план організаційних заходів і програму Огляду-конкурсу. У разі внесення змін до програми Огляду-конкурсу Оргкомітет зобов’язаний у місячний строк повідомити про це його учасників та гостей.  

 

2.5. В Огляді-конкурсі беруть участь міста та райони області, які представлені аматорськими колективами, майстрами мистецтв та окремими виконавцями закладів культури міст та районів Луганської області, незалежно від їх підпорядкування.

 

2.6. Огляд-конкурс складається з творчих звітів закладів культури районів та міст Луганської області.

 

2.7. Огляд-конкурс проводиться у два етапи:

І етап (з лютого по березень) - у закладах культури Луганської області, незалежно від їх підпорядкування;

ІІ етап (з квітня по листопад) - у закладах культури районних центрів та міст Луганської області.

 

2.8. Заключний Гала-концерт та виставка образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва переможців Огляду-конкурсу проводиться в листопаді на Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

 

2.9. Творчий звіт складається з:

відео-презентації «Заклади культури району (міста): діяльність та творчі досягнення» (тривалість – 10-15 хвилин);

концертної програми, тривалістю не більше 1,5 години, творчих колективів, окремих виконавців району чи міста;

виставки робіт майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого  мистецтва;

переліку місцевих елементів нематеріальної культурної спадщини та фільму/презентації елементів нематеріальної культурної спадщини.

 

2.10. Концертна програма, що представлена містами та районами області на Огляд-конкурс має містити наступні жанри (за наявністю):

вокально-хоровий (хорові колективи, вокальні ансамблі, ансамблі пісні і танцю, солісти-вокалісти);

музичний (духові, естрадні оркестри, оркестри та ансамблі народних інструментів,  ансамблі камерної музики, окремі виконавці);

хореографічний (ансамблі та солісти класичного, народного, бального, естрадного, сучасного танцю);

театральний (театральні колективи, театри естрадних мініатюр, читці);

цирковий (жонглювання, акробатика, клоунада, ілюзіонізм, дресура);

традиційна народна культура (фольклорні, фольклорно-етнографічні колективи).

 

2.11. Виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва повинна включати роботи (традиційних та сучасних напрямків) вихованців початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, гуртків (студій) закладів культури та майстрів району/міста з живопису, скульптури, фотографії, флористики, вишивки, бісероплетіння, лозоплетіння, деревообробки, ковальської справи тощо.

 

2.12. Для участі в Огляді-конкурсі кандидати, не пізніше ніж за два тижні до запланованої дати проведення другого етапу, подають Оргкомітету заповнену анкету-заявку за формою, що додається.

 

IІІ. Журі Огляду-конкурсу

 

3.1. До складу Журі входять спеціалісти у галузі культури, кращі педагоги та керівники творчих і професійних об’єднань.  

 

3.2. Всі прослуховування проходять публічно. Журі за згодою усіх членів має право прийняти рішення про скорочення програми або припинення виступу, що виходять за межі регламенту.

 

3.3. Журі оцінює виступи за 15-бальною системою згідно з такими основними критеріями:

1) художній рівень репертуару;

2) виконавча майстерність;

3) сценічна культура виконавців і художня виразність номерів.  

 

3.4. До уваги Журі, окрім основних критеріїв, беруться такі показники, як: художнє оформлення сцени; якість озвучення; режисура програми; якість, оригінальність, професійне використання та подача матеріалу у відео-презентації; відповідність сценічних костюмів обраному репертуару; відповідність репертуару віковим особливостям виконавців; оригінальність та артистизм; якість наглядної та друкованої продукції (програми, запрошення, буклети, афіші тощо).  

 

3.5. За виконання творів, зміст яких пов'язаний з історичними подіями та самобутніми традиціями Луганської області, надаються два додаткові бали.

 

3.6. У разі отримання однакової кількості балів кількома учасниками, Журі визначає порядок місць додатковим голосуванням.  

 

3.7. Рішення Журі є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

ІV. Нагородження переможців Огляду-конкурсу

 

4.1. На підставі набраних балів Журі визначає найкращі творчі звіти районів і міст та присуджує 1, 2 та 3 місця переможцям. Окремо серед міст – 1, 2, 3 місця, з врученням дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів та цінних подарунків і серед  районів області – 1, 2, 3 місця з врученням дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів та цінних подарунків.

 

4.2. За поданням Журі Оргкомітет нагороджує дипломами та подарунками учасників заключного Гала-концерту.

 

 V.Фінансове забезпечення Огляду-конкурсу

 

5.1. Огляд-конкурс не є комерційним заходом.

 

5.2. Фінансування Огляду-конкурсу здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань обласного бюджету передбачених на заходи в галузі культури та мистецтв, та не виключає можливості залучення в установленому порядку інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

 

5.3. Витрати на відрядження учасників Огляду-конкурсу забезпечують органи, установи та організації, що здійснюють відрядження.  

 

 

 

Начальник управління                                                                                                                                                                             А.О.АДАМЧУК