Положення про обласний огляд-конкурс любительських об’єднань та клубів за інтересами

     Завантажити положення

 

 

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                          Наказ Управління культури,

                                                                                                                                                          національностей та релігій

                                                                                                                                                          Луганської обласної

                                                                                                                                                          державної адміністрації

                                                                                                                                                          9 вересня 2020 р. № 97

 

Зареєстровано Східним міжрегіональним управлінням Міністерства

юстиції (м.  Харків) в державному реєстрі нормативно-правових актів

30 вересня 2020 року за № 139/139

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний огляд-конкурс любительських об’єднань

та клубів за інтересами    

 

  1. Загальні положення

1.1. Обласний огляд-конкурс любительських об’єднань та клубів за інтересами (далі – Огляд-конкурс) проводиться з метою активізації та удосконалення діяльності любительських об’єднань та клубів за інтересами,  організації змістовного відпочинку, культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед різних верств населення, запровадження нових ефективних форм та методів в роботі любительських об’єднань та клубів за інтересами.     

 

1.2. Основними завданнями Огляду-конкурсу є:  

створення нових і активізація роботи діючих любительських об’єднань та клубів за інтересами, залучення до їх роботи нових членів;

вивчення, узагальнення, поширення передового досвіду роботи любительських об’єднань та клубів за інтересами, а також втілення його у практику культурно-дозвіллєвої діяльності;

вивчення проблем роботи клубних об’єднань;

виявлення та підтримка обдарованих учасників любительських об’єднань та клубів за інтересами;

підвищення якості та ефективності заходів, які проводяться в любительських об’єднаннях, щодо організації дозвілля населення.

 

1.3. Інформація про проведення Огляду-конкурсу розміщується в засобах масової інформації Луганської області та через мережу Інтернет не пізніше ніж за три тижні до початку проведення Огляду-конкурсу.     

 

  1. Організація проведення Огляду-конкурсу

2.1. Організаторами Огляду-конкурсу виступають Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації та Луганський обласний центр народної творчості.     

 

2.2. Для координації діяльності з питань підготовки та проведення Огляду-конкурсу створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).  

 

 

2.3. До складу Оргкомітету, який повинен становити не менше п’яти осіб, входять представники організаторів Огляду-конкурсу.      

 

2.4. У рік проведення Огляду-конкурсу наказом Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації визначаються місце (крім випадку проведення Огляду-конкурсу у віддаленому (дистанційному) режимі), дата та час проведення Огляду-конкурсу, затверджуються персональний склад Оргкомітету та журі Огляду-конкурсу, кошторис.  

 

ІІІ. Порядок проведення Огляду-конкурсу  

3.1. Огляд-конкурс проводиться серед любительських об’єднань та клубів за інтересами (далі – учасники Огляду-конкурсу), незалежно від дати їх створення та напрямку діяльності, які функціонують на базі клубних закладів Луганської області.  

 

3.2. Огляд-конкурс проводиться один раз на два роки у 2 етапи:

1 етап – прийняття Оргкомітетом анкет-заяв учасників Огляду-конкурсу, реєстрація учасників Огляду-конкурсу;  

2 етап – оцінювання журі Огляду-конкурсу роботи учасників Огляду-конкурсу, визначення та нагородження переможців Огляду-конкурсу.     

 

3.3. Анкета-заява про участь в обласному огляді-конкурсі любительських об’єднань та клубів за інтересами (за формою згідно з додатком до цього Положення), у якій вказується інформація про проведену роботу учасника Огляду-конкурсу, подається не пізніше ніж за два тижні до початку Огляду-конкурсу особисто або поштою до Луганського обласного центру народної творчості за адресою: 93404, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 26, та на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..  

 

3.4. До участі в Огляді-конкурсі не допускаються учасники, які у своїй діяльності прямо чи опосередковано пропагують культ насильства та жорстокості, провокують розпалювання національної, соціальної, релігійної, громадянської чи іншої форми ворожнечі.  

 

3.5. Робота любительського об’єднання або клубу за інтересами оцінюється за п’ятнадцятибальною шкалою за кожним з таких критеріїв:  

  • системність роботи любительського об’єднання або клубу за інтересами (плани роботи, програми засідань, плани підготовки та проведення заходів, репертуарні плани тощо);
  • використання різноманітних форм любительської діяльності і культурного дозвілля;
  • реалізація цікавих творчих проєктів (матеріали про проведені заходи);
  • впровадження нових культурно-творчих ініціатив;
  • розвиток традиційної культури, української обрядовості, народних промислів та ремесел;
  • участь любительського об’єднання або клубу за інтересами в культурно-масових заходах міського, районного, обласного та всеукраїнського значення (творчих звітах, оглядах, конкурсах, виставках тощо);
  • нагороди за діяльність;
  • взаємодія із закладами культури, закладами освіти, громадськими організаціями.

 

3.6. Обробка персональних даних учасників Огляду-конкурсу здійснюється за їх згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».  

 

ІV. Журі Огляду-конкурсу  

4.1. Журі Огляду-конкурсу (далі – Журі) є робочим органом Огляду-конкурсу, завданням якого є оцінювання учасників Огляду-конкурсу та визначення переможців Огляду-конкурсу.  

 

4.2. До складу Журі, що становить не менше п’яти осіб та складається з голови, членів і секретаря Журі, входять фахівці у сфері культури та представники творчих і професійних об’єднань (за згодою).  

 

4.3. Журі ознайомлюється з роботою учасників Огляду-конкурсу, оцінюючи заходи, форми та методи роботи відповідно до критеріїв, визначених у пункті 3.5 розділу ІІІ цього Положення.  

 

4.4. Кількість набраних учасниками Огляду-конкурсу балів визначається відкритим голосуванням членів Журі.  

 

4.5. За підсумками набраних балів Журі визначає переможців І, ІІ, ІІІ ступенів.  

У разі отримання кількома учасниками Огляду-конкурсу однакової кількості балів перевага надається тому учаснику Огляду-конкурсу, який набрав більшу кількість балів за критерієм, зазначеним в абзаці четвертому пункту 3.5 розділу  ІІІ цього Положення.  

 

4.6. Засідання Журі є правоможним за умови присутності на ньому не менше ніж двох третин його складу.  

 

4.7. Рішення Журі вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менше ніж половина його складу.  

 

4.8. Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Журі.  

 

4.9. Рішення Журі може бути оскаржено в установленому законом порядку.  

 

 

 V. Нагородження

5.1. Переможці Огляду-конкурсу, які за рішенням Журі посіли I, II, III місця, нагороджуються дипломами та подарунками.  

 

5.2. Всі учасники Огляду-конкурсу нагороджуються дипломами за участь.  

 

 VI. Фінансове забезпечення Огляду-конкурсу

6.1. Огляд-конкурс є некомерційним заходом.  

 

6.2. Фінансування Огляду-конкурсу здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, передбачених на заходи у галузі культури і мистецтв.

 

6.3. Для забезпечення підготовки та проведення Огляду-конкурсу в установленому порядку можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

 

 

Начальник відділу мистецтв,

культурно-освітньої та

організаційно-методичної роботи

Управління культури, національностей

та релігій Луганської обласної

державної адміністрації                                                                                                                                                                     Людмила РУМЕГА  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                Додаток

                                                                                                                                                до Положення  про обласний огляд-конкурс

                                                                                                                                               любительських об’єднань та клубів за інтересами

                                                                                                                                               (пункт 3.3. розділу IІІ)                                                                  

 

 

 

 

Анкета-заявка

на участь в обласному огляді-конкурсі любительських об’єднань та клубів за інтересами

 

Назва закладу культури________________________________________________

Адреса______________________________________________________________

Назва любительського об'єднання або клубу за інтересами ___________________

____________________________________________________________________

Напрямок роботи_____________________________________________________

Рік створення ________________________________________________________

Кількість учасників об’єднання __________________________________________

ПІБ керівника ________________________________________________________

Дата народження_____________________________________________________

Місце навчання (роботи)_______________________________________________

Контактний телефон __________________________________________________

Е-mail:_______________________________________________________________

Під час проведення Огляду-конкурсу зобов'язуюсь дотримуватись розпорядку і вимог Оргкомітету.  

Даною заявою підтверджую відповідальність за поведінку, безпеку та здоров’я своїх вихованців.

З умовами проведення Огляду-конкурсу ознайомлений(а)

 

«___»_________________ р.                                                           (__________________)                                                                                                                                                                                                                                  (підпис)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З Г О Д А

на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VІ,

я,___________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, телефон, адреса електронної пошти, організаційному комітету обласного огляду конкурсу любительських об’єднань та клубів за інтересами для організації та проведення вищевказаного огляду-конкурсу.

 

«___»________________ р.                                                                                                                                                   (________________)

                                                                                                                                                                                                                          (підпис)

Пошук

Розповісти друзям

Через соціальні мережі


 

Підписка

Підпишись та отримуй найсвіжіші новини

Ім'я Email:

Календар подій

Травень 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5